STUDIO4

STUDIOI4ry - Ochrona Danych Osobowych i cookies


 

Polityka prywatności www.studio4ry.pl:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 

Administratorem danych jest FHU KOMPMAR Marcin Woch

 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: kompmar@kompmar.net.pl pod numerem telefonu 33 821 34 87
lub pisemnie FHU KOMPMAR Marcin Woch, 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47.

 


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celach potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej,  marketingowych - co obejmuje m.in. możliwość realizacji procesu odpowiedzi na zapytania, poznanie potrzeb Klienta oraz przygotowanie odpowiedniej oferty.  Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie wykorzystujemy danych w celu wydawania zautomatyzowanych decyzji oraz dokonywania profilowania

 

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.kompmar.net.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. 

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.


Dodatkowe informacje o cookies podane są w Polityce Cookies poniżej.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza EOG.
 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy lub w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowychskontaktować się z administratorem danych.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych:
email: kompmar@kompmar.net.pl, numer telefonu: 33 821 34 87, pisemnie: FHU KOMPMAR Marcin Woch, 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47.

 

 

Podanie danych w celach marketingowych i kontaktowych jest dobrowolne.


 

***

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 

§ 3 Bezpieczeństwo

 

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

§ 7 Wymagania Serwisu

 

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie